Betingelser for leje af køreplader

Pladerne udlægges efter lejerens anvisninger og på lejerens ansvar.

Pladerne skal afleveres i samme stand, som de modtages – bortset fra almindelig slitage. Krølles eller bøjes plader ved overbelastning, så de ikke kan bruges igen, betaler lejeren de forbundne udgifter ved opretning.

Fjernes pladerne fra det anførte brugssted, skal vi underrettes.

Lejeren er ansvarlig for pladerne og betaler leje indtil vor returkvittering foreligger. Bortkomne plader erstattes efter dagspris.

 

Pladerne henligger på lejerens egen regning og risiko.​