Sten og grus

​Vi leverer alle former for grusgravsmaterialer og tilbyder transport af grus, sten, sand og andet i Storkøbenhavn og på hele Sjælland, med beliggenhed i Herlev. Det er alt lige fra brolæggergrus til fliser og stabilgrus til indkørslen.

Derudover kan vi tilbyde containerudlejning, levering af grusgravsmaterialer, og bortkørsel af affald. Materialerne kan leveres til fortov eller – hvis forholdende tillader det – kan vi med kran og grab fordele materialerne for at reducere det manuelle arbejde.

​Herunder kan du se et udsnit at de typer af sten, grus og sand vi leverer og transporterer:

Ærtesten
Perlesten
Søsten til faskiner
Sten til indkørsler
Murergrus
Stenmel
Knustbeton
Faldsand
Nøddesten
Støbemix
Sandkassesand
Sandfyld
Leret vejgrus
Stabilgrus